Red letenja


Dolasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme slijetanja
АIR SERBIA JU100 Beograd - Banja Luka 07:50
RYANAIR FR2383 Brisel - Banja Luka 17:30

Odlasci


Kompanija Broj letanja Destinacija Planirano vrijeme polijetanja
AIR SERBIA JU101 Banja Luka - Beograd 08:20
RYANAIR FR2384 Banja Luka - Brisel 17:55

Dolasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme slijetanja
RYANAIR FR7902 Stockholm - Banja Luka 10:10
RYANAIR FR7900 Memingen - Banja Luka 19:25

Odlasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme polijetanja
RYANAIR FR7903 Banja Luka - Stockholm 10:35
RYANAIR FR7901 Banja Luka - Memingen 19:50

Dolasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme slijetanja

Odlasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme polijetanja

Dolasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme slijetanja

Odlasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme polijetanja

Dolasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme slijetanja
RYANAIR FR2383 Brisel - Banja Luka 17:30

Odlasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme polijetanja
RYANAIR FR2384 Banja Luka - Brisel 17:55

Dolasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme slijetanja
RYANAIR FR7902 Stockholm - Banja Luka 10:10
RYANAIR FR7900 Memingen - Banja Luka 19:25

Odlasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme polijetanja
RYANAIR FR7903 Banja Luka - Stockholm 10:35
RYANAIR FR7901 Banja Luka - Memingen 19:50

Dolasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme slijetanja
AIR SERBIA JU100 Beograd - Banja Luka 07:50

Odlasci


Kompanija Broj leta Destinacija Planirano vrijeme polijetanja
AIR SERBIA JU101 Banja Luka - Beograd 08:20
KОMPANIJA ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE REDA LETENJA Poštovani putnici, prije očekivanog polijetanja, molimo Vas da sve svoje tečnosti, gelove i aerosole (TGA) koje nosite u ručnom prtljagu pakujete u providne plastične vrećice sa zatvaračem, maksimalnih dimenzija 20x20cm. Maksimalna zapremina pojedinačnog pakovanja mora biti do 100ml, a ukupno maksimum 1000ml. Dozvoljena je samo jedna ovakva kesica po putniku. Zahvaljujemo na saradnji i želimo Vam ugodan let!
Banja Luka


Putnici


Poslovne informacije


Lokacija